Μετάφραση

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Θετική απόφαση του Δήμου Ξηρομέρου προς τήν DIGEA για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής εκπομής στίς Φυτείες Ξηρομέρου.Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  53/ 2014

ΘΕΜΑ 3ο. Γνωμοδότηση για
  «Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ξηρομέρου, για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, στην Ανώνυμη Εταιρία DIGEA-Ψηφιακός
Πάροχος Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών μεταδόσεων με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA –Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Σωρού αριθ.26, με την αριθ.14251/27-10-2014 αίτηση της ζητά να της παραχωρήσουμε την χρήση του ήδη εγκαταστημένου ιστού & οικίσκου , καθώς και την έκταση εμβαδού 500τ.μ. οποία βρίσκονται εγκατεστημένα τα παραπάνω στη θέση Μαυροειδή Τ.Κ. Φυτειών ,προκειμένου να εγκαταστήσει κέντρο επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής .

Επειδή το αναλογικό σήμα μελλοντικά πρόκειται να καταργηθεί & η ευρύτερη περιοχή θα μείνει χωρίς τηλεοπτικό σήμα ,προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά υπέρ της παραχώρησης των ως άνω εγκαταστάσεων & εφόσον το αντίτιμο του ενοικίου κριθεί ικανοποιητικό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών με την υπ αριθμ 04/2014 ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά και υπέβαλλε την απόφαση του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου κου Λαϊνά Κωνσταντίνου , μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση:

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξηρομέρου, για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, στην Ανώνυμη Εταιρία DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε, στην θέση Μαυροειδή της Τ.Κ. Φυτειών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 53/ 2014

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε τα σχόλια σας.....