Μετάφραση

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017-2018ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΕΝΤΡA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ' αρίθμ. 5122/23/5/2017 –Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 24/5/2017 ΕΩΣ 9/6/2017
Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
έως το αργότερο 7/6/2017
Η πρόσκληση αφορά παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νήπια-έτος γεννήσεως 2012) έως 12 ετών (έτος γεννήσεως 2006)
Οι μητέρες εκτός από το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους ( που θα αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά) πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και το ΑΜΚΑ των παιδιών , γιατί δεν θα μπορεί να υποβληθεί η αίτησή τους.


Δικαιολογητικά Συμμετοχής κοινά για όλες τις μητέρες
1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2016 (εισοδήματα 1/1/2016 έως 31/12/2016-φετινό).


Δικαιολογητικά Απασχόλησης κατά περίπτωση

Α) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΙΚΑ
1) Αντίγραφο Αναγγελίας πρόσληψης ή πίνακα προσωπικού Ε4 ή ισχύουσας σύμβασης
2) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μετά τις 23/5/2017 που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος απασχόλησης (μερική ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου)

Β) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΑΕΕ
1)-Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
2)-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
3)-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα (επικυρωμένη)

Γ) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ
1)-Βεβαίωση ασφάλισης ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Δ) ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνεται η ανεργία. (Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο άνεργο απαιτείται Δελτίο Ανεργίας του συζύγου σε ισχύ.
-Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.

*Τα παραπάνω ισχύουν και για τους άνδρες που έχουν δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών

-Εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας οι τακτικοί και αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου.


Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε καθημερινά:
ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ: 2646041482 (ώρες 8:00 π.μ. – 9:00 μ.μ.)
ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ: 2646051427 (ώρες 3:00-9:00 μ.μ.)
ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ: 2646022322 (ώρες 1:00-9:00 μ.μ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ξ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: