Μετάφραση

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Χρήστος Κολοβός:Χαμός και στο Ξηρόμερο. Τέσσερις μονάδες παραγωγής ρεύματος για αδειοδότηση με βιορευστά και βιοέλαια !!!!!

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ) του Δήμου μας, την προηγούμενη Παρασκευή 28 Ιουλίου, πέραν των άλλων προς συζήτηση  θεμάτων, ζήτησα ως μέλος της επιτροπής (εκ της αντιπολιτεύσεως) την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης για δύο σημαντικά περιβαλλοντικά –επενδυτικά ζητήματα, για την περιοχή της ΔΕ Φυτειών, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα λόγω  έλλειψης επαρκών στοιχείων και  χρόνου έγκαιρης προετοιμασίας του Δήμου.
           
          α.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια», ∆.Ε. Φυτειών, ∆. Ξηροµέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας».

          β.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) για το έργο: μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νιας

          Οι θέσεις αυτές είναι ανάμεσα από Φυτείες ανεβαίνοντας προς την Ι.Μ Λιγοβίτσίου (από πληροφορίες συγχωριανών μου, διότι ούτε εγώ έχω τις μελέτες στα χέρια μου με τις ακριβείς συντεταγμένες)

          Παρατηρώντας τα συνημμένα έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς  και τις ημερομηνίες, για τις δύο αυτές μονάδες, φαίνονται κατηγορηματικά οι χρόνοι επί των διαδικασιών, καθώς και η ανάγκη να ληφθούν πλέον άμεσα αποφάσεις ΠΡΩΤΑ από την Τοπική Κοινότητα Φυτειών και  εν συνεχεία από την ΕΠΖ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.  Την τελική απόφαση τη λαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αφού λάβει έγκαιρα από τον Δήμο μας τη δική του απόφαση-γνωμοδότηση.
          Επισημαίνω ότι αν ο δήμος μας δεν αποστείλει έγκαιρα δική του  απόφαση, η Περιφέρεια δεν σταματά τη διαδικασία αλλά προχωρά στη λήψη απόφασης, χωρίς τη δική μας θέση, που είμαστε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε θέματα περιβάλλοντος του τόπου μας και ποιότητας ζωής των δημοτών.

        Η αδειοδότηση τέτοιων ρυπογόνων επενδύσεων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με  βιορευστά ή με βιοέλαια, απαιτεί απ όλους μας τους εμπλεκόμενους την εγρήγορση την ύπαρξη γνώσεων του αντικειμένου και την αντικειμενική τελική κρίση προς όφελος των δημοτών και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.
        Από την εμπειρία μου στα κοινά του δήμου μας από το 2013 και εντεύθεν, καθώς και των επιστημονικών μου γνώσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, είμαι πεπεισμένος ότι τα ενστικτώδη αντανακλαστικά της αυτοσυντήρησης επιβάλλουν την ανάγκη της ενεργοποίησης και των ΠΟΛΙΤΩΝ,  ώστε να ασκηθεί περισσότερη πίεση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην κρατική εξουσία για να προχωρήσουν σε μέτρα κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις, όπου απαιτείται. Να αναγκαστεί η κρατική εξουσία να αναχαιτίσει με θεσμικά μέτρα την περιβαλλοντολογική καταστροφή, όταν δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες κατάλληλες εκ των προτέρων περιοχές, μόνο για βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη καθώς  και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).
       Ο δήμος μας (λυπούμαι πολύ), δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω. Δεν μπορεί να «φυτεύονται» άναρχα ρυπογόνες ή μη βιοτεχνίες- βιομηχανίες, σε περιοχές που συνυπάρχουν κοντά οικισμοί η αρχαιολογικοί χώροι ή αγροτικές –κτηνοτροφικές καλλιέργειες, υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, προστατευόμενες περιοχές λιμνών, δασών κλπ κλπ. Τα ρυπογόνα αέρια (εισπνεόμενα και επικαθήμενα) ή τα ρευστά μολύνουν ούτως ή άλλως το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Ενθυμούμαι τους αγώνες για την αποτροπή εγκατάστασης χύδην χημικών και δεξαμενών αερίων στο Πλατυγιάλι καθώς και την επέκταση ήδη υπαρχόντων ιχθυοτροφικών μονάδων στα παράλια Μύτικα και Αστακού.
        Δεν είμαστε ενάντια στη πράσινη ενέργεια ή στη μείωση της ανεργίας, ή στη βιοτεχνική –βομηχανικη ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της πανίδας και της χλωρίδας καθώς και της σωστής και συγκροτημένης –σχεδιασμένης αστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
       Θα μπορούσα να αναλύσω το ζήτημα με περισσότερα πληροφοριακά και τεχνικά στοιχεία, αλλά επί του παρόντος:

          α.    Καλώ τον αξιότιμο κ Δήμαρχο Ξηρομέρου να παρέμβει άμεσα στη Περιφέρεια και να ζητήσει  να αναβάλλει τη δική της συζήτηση και τη λήψη απόφασης  επί των πιο πάνω θεμάτων, μέχρις έως ότου συνέλθουν και αποφασίσουν η Τοπική κοινότητα Φυτειών και λοιπές επηρεαζόμενες ενδεχομένως γύρω κοινότητες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.
         β.    Καλώ τον κ Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Τ.Κ Φυτειών να συνέλθουν άμεσα και να γνωμοδοτήσουν αφού λάβουν υπόψη τα στοιχεία της περιβαλλοντικής μελέτης που πρέπει να ενεργήσουν και να  λάβουν στα χέρια τους (Ακριβής θέσεις επιχειρήσεων-αποστάσεις και επηρεασμός σε παρακείμενες καλλιέργειες και κατοικίες -υδροφόρο ορίζοντα-αρχαιολογικούς χωρους- μνημεία-μοναστήρια- προστατευόμενα Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου δάση και λίμνη Οζερός (NATURA). Επίσης το είδος υλικών προς καύση και είδος εκπεμπόμενων αερίων ανά ώρα ή ημέρα-ποσοστό επικαθήμενων βαρέων στοιχείων καυσαερίων επί εδάφους ή καλλιεργιών ή οικιών οικισμών, παραγόμενος θόρυβος μηχανημάτων  κλπ,κλπ).
          Πριν λάβει το Συμβούλιο της  Κοινότητά μας την τελική του απόφαση, τα μέλη του να μεταβούν επιτόπου στο χώρο των προς εγκατάσταση μονάδων για ιδία γνώση  και στη συνέχεια να συγκαλέσει ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Φυτειωτών, ώστε να αποφασισθεί και από αυτούς,  με ορθολογικά επιχειρήματα, αν θα επιτραπεί  ή όχι η δημιουργία αυτών των δύο επενδύσεων στον τόπο μας. Στη συνέλευση να προσκαλέσουμε και την ηγουμένη της Ι.Μ Λιγοβιτσίου, λοιπούς φορείς, καθώς και τους αλιευτικούς –αγροτικούς- κτηνοτροφικούς συλλόγους και το σύλλογο Φίλων της βελανιδιάς και περιβάλλοντος «ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ» για το επηρεαζόμενο κατ εμέ Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου. (Εννοείται ότι κάθε βοήθεια θα την έχει ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητάς μας  από εμένα, όσον αφορά την ανάλυση και ανάδειξη των τεχνικών στοιχείων της μελέτης.)
      Αφού γίνουν τα παραπάνω πιστεύω ότι θα έχω τα κατάλληλα όπλα να συμμετάσχω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου που είμαι βασικό μέλος της  και να εκφράσω τις θέσεις των Φυτειωτών, για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, όπως και μετέπειτα στη συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

        δ. Καλώ επίσης τους κους προέδρους και μέλη των Συμβουλίων των Τ.Κ Σκουρτούς – Μπαμπίνης και Μαχαιρά, (ενδεχομένως και Προδρόμου-Αγραμπέλλων λόγω υψομετρικής θέσης οικισμών τους), να ενεργήσουν ανάλογα λόγω εγγύτητας των ορίων των κοινοτήτων τους και των οικισμών τους,  με τις δύο παραπάνω υπό έγκριση μονάδες παραγωγής ρεύματος από βιορευστά. (Και εδώ είμαι διατιθέμενος να  συνδράμω  σε κάθε αίτημα των υπόψη Συμβουλίων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων ) 

Υ.Γ (   Από πληροφορίες και αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο έπονται άλλες δύο περιπτώσεις δημιουργίας τέτοιων μονάδων με βιορευστά και βιοέλαια στη περιοχή μας και θα απαιτηθούν οι αντίστοιχες ενέργειες από την Τ.Κ Φυτειών,  ΕΠΖ και Δ.Σ Ξηρομέρου, με λήψη απόφασης μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, στις θέσεις  Βρωμερή (από βιορευστά και βιοέλαια) (Κουβαράς Φυτειών προς όρος Πεταλάς και  θα πρέπει να λάβει θέση και το συμβούλιο της  Τ.Κ Παπαδάτου, λόγω εγγύτητας )και Παλιομπρούσκα  (μόνο βιορευστά ανάμεσα Φυτείες προς Ι.Μ Λιγοβιτσίου). Ήδη από την Περιφέρεια έχουν αποσταλεί την 27/7/2017 στο δήμο μας τα σχετικά έγγραφα για τις δύο τελευταίες μονάδες, όπως τα συνημμένα αντίγραφα).
           Εν κατακλείδι στο άμεσο προσεχές διάστημα  πρέπει να αποφασίσουμε για την θετική ή αρνητική γνωμοδότηση-απόφαση δημιουργίας τεσσάρων μονάδων παραγωγής ρεύματος από βιορευστά ή βιοαέρια στη ευρύτερη περιοχή της ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας, των διακοπών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πρέπει όμως να μη χαθεί ούτε μία μέρα και να πράξουμε το καθήκον μας για το καλό του τόπου μας, των συνδημοτών και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και ζούνε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Λέμε ναι στην ανάπτυξη και ναι στις επενδύσεις και στη προοπτική αλλά με βάση τον άνθρωπο και το ασφαλές γι΄’αυτόν και τη φύση υγιεινό περιβάλλον.       

Χρήστος Κολοβός
Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου


Δεν υπάρχουν σχόλια: