Μετάφραση

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 182/2017 (ΑΔΑ ΨΞΛΚΩΚΖ-ΗΘΤ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018’.
2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 183/2017 (ΑΔΑ 6ΗΨΔΩΚΖ-ΣΛΛ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018’.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 129/2017 (ΑΔΑ ΩΧΗΕΟΞ15-Ε1Η) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.12.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΓΡΙΝΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ».
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ’.
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’.
13. ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ H ΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 54/03.01.2018 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ’.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.
15. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΒΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΑΔΟΥ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ).
16. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018.
18. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Η ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βραχάς Παναγιώτης - Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Χρυσοβίτσα
4. Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
5. Κακούρης Ηλίας - Αρχοντοχώρι
6. Καυμενάκης Σπυρίδων - Αρχοντοχώρι
7. Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
8. Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
9. Λυμπεράτος Σπύρος - Ενταύθα
10. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. Τσάρκος Βασίλειος - Ενταύθα
15. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
16. Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
17. Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
18. Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
19. Κολοβός Χρήστος - Φυτείες
20. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
21. Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
22. Μάντζαρης Ελευθέριος - Ενταύθα
23. Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
24. Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
25. Κατσιπάνος Αναστάσιος - Αθήνα
26. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
------------------------------------------------------- 
27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Βάρνακα
29. Πρόεδρο Τ.Κ. Κανδήλας
30. Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
31. Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
32. Μαλιώκας Βασίλειος & Συνεργάτες ΕΠΕ (fax 2310869616)

Κοινοποίηση.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: