Μετάφραση

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για έκτακτο - κατεπείγον Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.


Αστακός, 5.1.2018
Αριθ. Πρωτ. 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. 
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλεί σε έκτακτο - κατεπείγον Διοικητικό Συμβούλιο την ογδόη (8η) του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 01:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (δημοτικό κατάστημα Αστακού), για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν.3463/06 ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι την δεκάτη (10η) Ιανουαρίου θα πρέπει το Νομικό Πρόσωπο να παραστεί στην επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/06 Νομού Αιτωλ/νίας, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην απαραίτητη ανάθεση για την εκπροσώπηση αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
Ναούμης Νικόλαος 
Βελόνας Απόστολος 
Σαλτογιάννης Χρήστος 
Kάντζου Δέσποινα 
Πολύζος Βασίλειος 
Κολλιάς Ιωάννης 

Αναπληρωματικά μέλη.
Τσάρκος Βασίλειος
Ταμπάκης Ηλίας 
Ζαγκότας Βασίλειος
Καλλισώρας Νικόλαος 
Σταμουλάκης Σωτήριος
Τζοβόλα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: