Μετάφραση

Διαδικτυακή δημοσκόπηση του Δραγαμέστο Νεά το Σεπτέμβριο 2020

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Εκλογές Αλιέων: Aνανέωση θητείας για τον ΣΠYPO KOYNAΔH

Αποτέλεσμα εικόνας για προεδρος Αλιεων Αστακου Σπυρος Κουναδης
ME EΠITYXIA KAI MEΓAΛH ΣYMMETOXH TΩN AΛIEΩN TΩN ΔHMOTIKΩN KOINOTHTΩN AΣTAKOY KAI MYTIKA ΔIEΞHXΘHΣAN THN KYPIAKH 1H IOYΛIOY OI EKΛOΓEΣ TOY AΛIEYTIKOY ΣYΛΛOΓOY TOY ΔHMOY ΞHPOMEPOY "O AΣTAKOΣ" ΓIA THN ANAΔEIΞH ΠPOEΔPOY KAI NEOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY. 
ME MEΓAΛO ΠOΣOΣTO ΣYMMETOXHΣ EΠANEΞEΛEΓH ΠPOEΔPOΣ TOY ΣΩMATEIOY O ΣΠYPIΔΩN KOYNAΔHΣ. O ΠPOEΔPOΣ KAI TO NEOEKΛEΓEN ΔΣ, ΣTO OΠOIO ΣYMMETEXOYN APKETA NEA ΠAIΔIA AΠO TON KΛAΔO, EYXAPIΣTOYN TA MEΛH ΓIA THN ΣYMMETOXH TOYΣ KAI TOYΣ KAΛOYN ΣE ΣYΣΠEIPΩΣH KAI ΣE ENEPΓH ΣYMMETOXH ΣE KΛIMA OMOΨYXIAΣ KAI AΛΛHΛEΓΓYHΣ ΩΣTE OI ΣKOΠOI TOY ΣΩMATEIOY NA EΠITEYXΘOYN AΛΛA KAI NA TEΘOYN NEOI ΣTOXOI ME KAINOTOMEΣ IΔEEΣ KAI ΠPAΞEIΣ ΠPOΣ TO KOINO ΣYMΦEPON TΩN AΛIEΩN TOY TOΠOY MAΣ AΛΛA KAI ΠPOΣ THN ΔIATHPHΣH THΣ BIOΠOIKIΛOTHTAΣ KAI THN ΠPOΣTAΣIA TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: