Μετάφραση

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ στις ειδικότητες ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ μερικής απασχόλησης

       Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, εξέδωσε το ΝΠΙΔ "Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου" που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράωρης (4ωρης) απασχόλησης,
συνολικά δύο (2) ατόμων, στις ειδικότητες ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΚΔΑΠ)».


     
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’ παραλιακή οδός Αστακού Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006 υπόψη κας Κουντούρη Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 2646041482), κατά τις εργάσιμες ημέρες (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 
     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 24.09.2018 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης και λήγει την 05.10.2018.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: