Μετάφραση

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου.


Αστακός, 25.10.2018
Αριθ. πρωτ. 851
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 01:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού), για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 54/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
3. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 219 ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ’.
6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ’.
7. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Ναούμης Νικόλαος 
2. Βελόνας Απόστολος 
3. Σαλτογιάννης Χρήστος 
4. Kάντζου Δέσποινα 
5. Πολύζος Βασίλειος 
6. Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη.
7. Τσάρκος Βασίλειος
8. Ταμπάκης Ηλίας
9. Ζαγκότας Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: