Μετάφραση

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Κατάρτιση πινάκων πρόσληψης δύο εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου.


Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, εξέδωσε τους πίνακες πρόσληψης της υπ' αριθμόν ΣΟΧ2/2018 προκήρυξης, για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (1 θέση Δασκάλων και 1 θέση Νηπιαγωγών), για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ξηρομέρου», για το ΚΔΑΠ Αστακού.
Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις συγκεκριμένες θέσεις (δείτε εδώ την προηγούμενη φορά) και παρατηρούμε ότι οι προσληφθέντες αυτή την φορά είναι άλλοι, κατόπιν ενστάσεων στα αρχικά αποτελέσματα. Τα συγχαρητήρια μας στους προσληφθέντες.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: