Μετάφραση

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου.
Αστακός, 30.11.2018
Αριθ. πρωτ. 985
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την τετάρτη (4η) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 01:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΨΗΦΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
2. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ‘ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ’.
3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.
4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017’ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 31630/28.6.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 219 ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Ναούμης Νικόλαος 
2. Βελόνας Απόστολος 
3. Σαλτογιάννης Χρήστος 
4. Kάντζου Δέσποινα 
5. Πολύζος Βασίλειος 
6. Κολλιάς Ιωάννης 

Αναπληρωματικά μέλη.
7. Τσάρκος Βασίλειος
8. Ταμπάκης Ηλίας
9. Ζαγκότας Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: