Μετάφραση

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Κοινωφελής Δήμου Ξηρομέρου: Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας στο ΚΔΑΠ Κανδήλας


Ανακοίνωση πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού/υπαλλήλου καθαριότητας (ΔΕ) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρο), διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Κ.∆.Α.Π. Κανδήλας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: