Μετάφραση

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Απολογισμός και ανακοίνωση υποψηφιότητας του Βασίλη Μουρκούση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

Συνδημότισσες, Συνδημότες μέσα από αυτό το Δελτίο Τύπου θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας παρουσιάσω το έργο μου ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου.
Όταν παραλάβαμε το ΝΠΔΔ την 01/09/2014 το ταμείο είχε 43.000,00 ευρώ εκ των οποίων οι 41.000,00 ευρώ να είναι κατασχεμένες με δικαστική απόφαση και το υπόλοιπο ταμείου να είναι 1.300,00 ευρώ.
Επιπλέον υπήρχαν ανεξόφλητες μισθοδοσίες 15 υπαλλήλων ΙΔΟΧ μηνός Ιουλίου και Αυγούστου και ως αποτέλεσμα του παραπάνω ταμειακού υπολοίπου, έμειναν απλήρωτοι πλέον από τον Σεπτέμβριο και έπειτα και οι μόνιμοι (6 υπάλληλοι) και οι ΙΔΟΧ (15 υπάλληλοι) μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 όπου και έλαβαν έναντι μισθοδοσίες, αφού το ΝΠΔΔ πήρε 64.000,00 ευρώ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε . Πληρώθηκαν ξανά έναντι στο τέλος του 2014 με έκτακτη ενίσχυση από τον Δήμο και εξοφλήθησαν με πέντε (5) συνολικά μήνες καθυστέρηση με τον νέο προϋπολογισμό την 08/04/2015. Έκτοτε και κάθε 10 του μηνός , οι μισθοδοσίες καταβάλλονται ανελλιπώς.
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνει η χώρα μας, ήταν φυσικό να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δράσεις και τον προγραμματισμό των εργασιών που βρίσκονται στην ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. Το ΝΠΔΔ έχει αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
H πρόκληση ήταν μεγάλη για όλους και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ένα σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, την προβολή ποικίλων πολιτιστικών δράσεων, τη βελτίωση και τον ευπρεπισμό των αθλητικών χώρων που έγκεινται στις αρμοδιότητές μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσαμε με μειωμένο προϋπολογισμό και ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού μας αφορά σε μισθοδοσίες. 

Ακολουθεί ο κατάλογος των δράσεων που υλοποίησε το Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικοί σταθμοί.
1. Στον Παιδικό Σταθμό Αστακού πραγματοποιήθηκαν 
Α. Συντήρηση Κεραμοσκεπής και των κτιριακών εγκαταστάσεων (Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων)
Β. ετήσια απολύμανση – απεντόμωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Γ. επισκευή απορροφητήρα
Δ. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων
Ε. Συντήρηση λεβητοστασίων (αντικατάσταση ηλεκτρονικού εγκεφάλου)
ΣΤ. ενίσχυση του εξοπλισμού ήτοι:
α. ηλεκτρικές συσκευές : Πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, τοστιέρες και πολυκόπτης.
β. επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (laptop), ένα ups για την κεντρική μονάδα και μια μονάδα η οποία τοποθετήθηκε ως κεντρική (server)σε αίθουσα του Δημαρχείου για καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του ταμείου και της οικονομικής υπηρεσίας.
γ. φωτοτυπικό μηχάνημα
δ. ντουλάπα βιβλιοθήκη, γραφείο προσωπικού, συρταριέρα, καρέκλες γραφείου και καρέκλες επισκέπτου
ε. Διάφορα Παιχνίδια για τα παιδιά
στ. Προμήθεια στερεοφωνικού συστήματος.
ζ. Προμήθεια και εγκατάσταση σιτών 

Επιπλέον,
I. Σύνταξη και υποβολή φακέλου αδειοδότησης του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με το Π.Δ 99/2017
II. Τακτοποίηση τάξεων σύμφωνα με τον ν. 4495/2017
III. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και, 
IV. Υποβολή φακέλου στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε για την ίδρυση νέου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας 

2. Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση Τάξεων σύμφωνα με τον Ν.4178/2013
Β. στεγανοποίηση και αλλαγή πίνακα ηλεκτροδότησης για παροχή τριφασικού ρεύματος
Γ. συντήρηση – Αντιμετώπιση Εξωτερικών Ρηγματώσεων
Δ. συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ήτοι
· Έλεγχος εγκαταστάσεων
· Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων
· Αλλαγή σιφωνιών
· Επισκευή βρύσεων
Ε. ελαιοχρωματισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων
ΣΤ ετήσια απολύμανση – απεντόμωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Ζ. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων
Η. Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων ήτοι
· Προμήθεια και αντικατάσταση μετασχηματιστή
· Προμήθεια και αντικατάστση ακίδας
Θ. προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών.
Ι. προμήθεια στερεοφωνικού συστήματος.
ΙΑ. προμήθεια και εγκατάσταση σιτών
ΙΒ. προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: Πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, ψυγείο και πολυκόπτη 
ΙΓ. προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπιών.
ΙΔ. προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
ΙΕ. αντικατάσταση μονάδας τυμπάνου πολυμηχανήματος εκτύπωσης 

Επιπλέον,
I. Σύνταξη και υποβολή φακέλου αδειοδότησης του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με το Π.Δ 99/2017
II. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης 

3. Στον Παιδικό Σταθμό Φυτειών πραγματοποιήθηκαν
Α. στεγανοποίηση ταράτσας και αλλαγή τζαμιών
Β. ετήσια απολύμανση – απεντόμωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Γ. συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων)
Δ. επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
· Αντικατάσταση όλων των ασφαλειών
· Τοποθέτηση 4 ρελέ ασφαλείας ανά τάξη και χώρο
Ε. προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού.
ΣΤ. προμήθεια και τοποθέτηση θερμοσίφωνα
Ζ. σύνδεση φαξ γραφείου και τηλεφωνικής γραμμής στο ιντερνετ
Η. προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, έγχρωμου εκτυπωτή laser, ενός πλαστικοποιητή Α3 και ενός πλαστικοποιητή Α4 
Θ. προμήθεια επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ι. προμήθεια και εγκατάσταση σιτών
ΙΑ. προμήθεια στερεοφωνικού συστήματος.
ΙΒ. προμήθεια τηλεόρασης ως παιδαγωγικό μέσο και προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: Πλυντήριο ρούχων και πολυκόπτης 

Επιπλέον,
· Σύνταξη και υποβολή φακέλου αδειοδότησης του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με το Π.Δ 99/2017
· Τακτοποίηση τάξεων σύμφωνα με το ν.4495/2017
· Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματος συστήματος πυρόσβεσης 

4. Καταργήσαμε τον Παιδικό Σταθμό Καραϊσκάκη λόγω έλλειψης παιδιών και παραχωρήσαμε την κτιριακή εγκατάσταση για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Καραϊσκακίου.
5. Στο Νομικό Πρόσωπο και συγκεκριμένα στους Παιδικούς Σταθμούς παρέχουν τις υπηρεσίες τους από το 2018 μία (1) Παιδίατρος (βάσει του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών) και ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας.
6. Το Νομικό Πρόσωπο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τίτλο «Εργασίες Βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου».
7. Δημιουργία διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης. 
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γερόλυμο Σωτήριο και την Στελλάτου Κων/να για τα δύο (2) πρώτα χρόνια της γραμματειακής υποστήριξης. 

Πνευματικό Κέντρο Μύτικα
Στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα πραγματοποιήθηκαν
Α. προμήθεια και τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης
Β. προμήθεια εκατόν πενήντα (150) καθισμάτων
Γ. μεταφορά και τοποθέτηση μονάδας υπολογιστή και πληκτρολογίου. Και προμήθεια οθόνης και ποντικιού για την σύνδεση – ολοκλήρωση ενός υπολογιστή.
Δ. προμήθεια και αντικατάσταση πορτών και παραθύρων
Ε. επισκευή πατώματος
ΣΤ. Τοποθέτηση υδρορροών και σωληνώσεων απορροής
Ζ. Επισκευή κεραμοσκεπής
Η. Αποκατάσταση τοιχοποιίας που είχε διαβρωθεί από υγρασία
Θ. ελαιοχρωματισμός 

Βιβλιοθήκη Σκουρτούς
Στην Βιβλιοθήκη Σκουρτούς πραγματοποιήθηκαν
Α. προμήθεια και τοποθέτηση βιβλιοθηκών με ράφια.
Β. προμήθεια Προτζέκτορα και οθόνης προβολής.
Γ. προμήθεια Φαξ 

Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Πάγιων Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως
1. Στο Γήπεδο Αστακού πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13
Β. Επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων
· προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
· ηλεκτρολογική εγκατάσταση - εργασίες ηλεκτροφωτισμού
· υδραυλική εγκατάσταση 
· επίστρωση δαπέδων με πλακίδια 
· διαχωριστικά χώρων υγιεινής 
· ντουζιέρες 

2. Στο Γήπεδο Φυτειών πραγματοποιήθηκαν 
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13 
Β. συντήρηση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου 
Γ. Επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων 
· προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων 
· Μόνωση ταράτσας αποδυτηρίων
· προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων αποδυτηρίων
· Ελαιοχρωματισμός

3. Στο Γήπεδο Χρυσοβίτσας πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13
Β. Επέκταση χώρου αποδυτηρίων και συντήρηση αυτών
· Κατασκευή τουαλέτας και δεξαμενής λυμμάτων
· προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων αποδυτηρίων
· Ελαιοχρωματισμός

4. Στο Γήπεδο Αρχοντοχωρίου πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13 
Β. συντήρηση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου
· κατασκευή περιμετρικής περίφραξης
· μεταφορά πάγκων
Γ. επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων
· προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
· προμήθεια και τοποθέτηση γραμμής αποχέτευσης (τσιμεντοσωλήνα) στην δεξαμενή λυμμάτων.

5. Στο Γήπεδο Μύτικα πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13
Β. επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων
· προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
Γ. κατασκευή περιμετρικής περίφραξης των αποδυτηρίων
Δ. κατασκευή προστατευτικού μπετού

6. Στο Γήπεδο Κανδήλας πραγματοποιήθηκαν
Α. τακτοποίηση γηπέδου σύμφωνα με τον Ν. 4178/ 13
Β. επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων
· προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων αποδυτηρίων
Γ. κατασκευή μερικής περιμετρικής περίφραξης
Δ. κατασκευή δεξαμενής λυμμάτων

7. Ετήσιο καθαρισμό – συντήρηση αρχαιολογικών χώρων των κάτωθι μνημείων
Α. Του Ναού του Διός Καραού στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Αστακού
Β. Της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, η οποία βρίσκεται εντός της οχύρωσης της προαναφερόμενης αρχαίας πόλης
Γ. Του Ηρώου της Αλυζίας ( παρά την Τ.Κ.Κανδήλας)
Δ. της Βυζαντινής Εκκλησίας της Αγ. Σοφίας στον Μύτικα
Ε. των τμημάτων οχύρωσης του Αρχαίου Αστακού
ΣΤ. των τμημάτων οχύρωσης της Αρχαίας Αλυζίας και την προληπτική περίφραξή της
Ζ. περιορισμός των δένδρων στο Αρχαίο Φράγμα Βάρνακα
8. Συντήρηση Περίφραξης Γηπέδου Στρογγυλοβουνίου
9. Τακτοποίηση γηπέδου Παλαιομάμινας σύμφωνα με τον Ν.4178/2013, προμήθεια και τοποθέτηση γκολποστ 5χ5 και διχτυών.
10. Συντήρηση και Αντικατάσταση Φθαρμένων Μπασκετών του γηπέδου Αρχοντοχωρίου.
· Ταμπλό μπάσκετ περιλαμβανομένου πλαισίου, τζαμιού πλέξι γκλας, διχτύου και αντιρρίδων
11. Συντήρηση και Αντικατάσταση Φθαρμένων Μπασκετών του γηπέδου Στρογγυλοβουνίου. 
· Ταμπλό μπάσκετ περιλαμβανομένου πλαισίου, τζαμιού πλέξι γκλας, διχτύου και αντιρρίδων 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Διοργάνωση πρώτης 1ης και 2ης Συνάντησης Χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων του Δήμου μας
2. Συνδιοργάνωση αρχαιολογικής ημερίδας με την εφορεία αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
3. Υποδοχή ολυμπιακής φλόγας το έτος 2016
4. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2017 και 2018 με το Πνευματικό Κέντρο Μύτικα και με τους κάτωθι συλλόγους
Α. Πολιτιστικό Σύλλογο Μπαμπίνης ‘Χριστόδουλος Παμπλέκης’
Β. Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρνακα
Γ. Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Αστακού (Ν.Α.Ο.Α.Σ)
Δ. Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Καραϊσκάκη
Ε. Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Χοβολιωτών Αστακού
ΣΤ. Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού
Ζ. Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειών “Ακαρνανικό Φως”
Η. Προοδευτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κανδήλας
Θ. Ακαρνανικό Αθλητικό Σύλλογο Μύτικα
5. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού της θεατρικής παράστασης ‘Η Θαυμαστή Μπαλωματού ’ του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
6. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού της θεατρικής παράστασης ‘Ο κύκλος με την κιμωλία στον Καύκασο ’ του Μπέρτολτ Μπρεχτ.
7. Συνδιοργάνωση Γιορτής Τσιγαρίδας με Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειών “Ακαρνανικό Φως” για τα έτη 2014, 2015 και 2016.
8. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2016 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπαμπίνης ‘Χριστόδουλος Παμπλέκης’
9. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2016 με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρνακα
10. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού Έκθεσης τοπικών προϊόντων έτους 2016.
11. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού της θεατρικής παράστασης «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
12. Προμήθεια βιβλίων για τον εµπλουτισµό της συλλογής στα σχολεία του Δήμου μας από Ξηρομερίτες συγγραφείς. Οι τίτλοι του βιβλιογραφικού υλικού ήτοι:
· Φωτογραφικό Λεύκωμα Μαχαιράς του Γ. Κουβέλη
· Η ενοχή της Αθωότητας… 2.329 μέρες σκοτάδι του συγγραφέα Μπάμπη Τσελεπή
· Μελετήματα του Ξηρομέρου - Ιστορικά και Λαογραφικά Στοιχεία της Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου του συγγραφέα Αλέκου Σάββα.
· Ο ερωτας σκοτώνει και του πάει του συγγραφέα Δημήτρη Αρβανίτη.
· Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία του συγγραφέα Βασίλειου Ζαγκότα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Μεταφορά της θεατρικής ομάδας των μαθητών του Γυμνάσιου Κανδήλας και των Λυκειακών Τάξεων και Γυμνασίου Φυτειών και των μαθητών της β/θμιας εκπαίδευσης Αστακού στην πόλη του Αγρινίου για την συμμετοχή τους στο θεατρικό φεστιβάλ το έτος 2015.
2. Μεταφορά θεατρικής ομάδας του Αστακού στο Αγρίνιο για πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το έτος 2016.
3. Μεταφορά χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Απανταχού Χοβολιωτών Αστακού στην Ι.Π. Μεσολογγίου το έτος 2017.
4. Μεταφορά χορευτιών τμημάτων του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειών «Ακαρνανικό φώς» από την Τ.Κ Φυτειών στην Βόνιτσα το έτος 2018
5. Μεταφορά θεατρικής ομάδας Αστακού στο Αγρίνιο για πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Η θαυμαστή μπαλωματού» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το έτος 2017.
6. Ετήσιες Χριστουγεννιάτικες παιδικές γιορτές στους χώρους των Παιδικών Σταθμών. Το έτος 2014 προσφέραμε Χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά και το έτος 2016,2017 και 2018 η παιδική γιορτή πραγματοποιήθηκε και στην Παλαιομάνινα.
7. Εορτασμός της 25 ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς με απαγγελία ποιημάτων, τραγουδιών και εμβατηρίων
8. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Δ.Κ. Αστακού για τα έτη 2015 και 2016
9. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Τ.Κ. Μύτικα για τα έτη 2015 και 2016
10. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Δ.Κ Κανδήλας για τα έτη 2015 και 2016
11. Γιορτή τσιγαρίδας Τ.Κ Φυτειών για τα έτη 2017 και 2018

Θέλω να ευχαριστήσω την Προϊσταμένη κα. Χαρδαλιά Μαρία και στο πρόσωπό της όλες τις εργαζόμενες και εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Μετά τον εξορθολογισμό των θέσεων εργασίας αναβάθμισαν τις παροχές υπηρεσίας στους παιδικούς σταθμούς κάτι που αναγνωρίσατε όλοι οι γονείς που τα παιδία σας φοίτησαν την τελευταία τετραετία, καθώς και τα κορίτσια της γραμματειακής υποστήριξης. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για την άψογη συνεργασία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κο. Ερωτόκριτο Γαλούνη και όλων των Δημοτικών Συμβούλων για την στήριξη Προϋπολογισμών του Νομικού Προσώπου την τελευταία πενταετία ακόμη και αυτούς που τους καταψήφισαν.
Ζήτω την ψήφο σας στις επερχόμενες εκλογές συντασσόμενος με το ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Στάϊκου.
Εσείς θα αποφασίσετε αν αξίζω να είμαι στο νέο δημοτικό Συμβούλιο ή θα με στείλετε σπίτι μου.
Τέλος, Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τους Συνδημότες μου που στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις με αναδείξατε πέμπτο(5ο) και τρίτο (3ο) Δημοτικό Σύμβουλο αντίστοιχα. 

Με εκτίμηση

Μουρκούσης Βασίλειο

Δεν υπάρχουν σχόλια: