Ροή Αναρτήσεων

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΟ Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1.-τις διατάξεις του ΠΔ 497/1991 ‘Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια’
2.-τις διατάξεις του Ν. 3852/10
3.-την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του  Δήμου καθώς και της  Διοικητικής Υποστήριξης των Δημοτών.........
4.-την αριθ. 43/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5.-την αριθ. πρωτ. ΤΔΔΚ 1325/2016 έγγραφο του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6.-την αριθ. 28/44133/2018/24.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εξουσιοδοτεί τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1.-Γριτσίπη Αρετή του Παναγιώτη, Αστακού
2.-Λιοντάκη Γεώργιο του Σπυρίδωνα, Αρχοντοχωρίου
3.-Πραμαγκιούλη Λάμπρο του Δημητρίου, Βάρνακα
4.-Πετρονικολό Παναγιώτη του Αθανασίου, Βασιλόπουλου
5.-Σιδερά Στυλιανό του Ζώη, Κανδήλας
6.-Λιγνό Αθανάσιο του Θεοδώρου, Καραϊσκάκη
7.-Μπαρμπαρούσης Γεώργιος του Χρήστου, Μαχαιράς
8.-Ζαρκαδούλα Θεόδωρο του Χαραλάμπους, Μπαμπίνης
9.-Φάρρο Δημήτριο του Μιχαήλ, Μύτικα
10.-Ζώγα Σπυρίδωνα του Δημητρίου, Παλαιομάνινας
11.-Ζαρέντη Νικόλαο του Ευαγγέλου, Παπαδάτου
12.-Παπούλια Δημήτριο του Παντελή, Προδρόμου
13.-Χολέβας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Στρογγυλοβουνίου
14.-Φλωρόπουλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Φυτειών
15.-Τάγκα Δημήτριο του Χρήστου, Αγραμπέλων
16.-Ζαρκαδούλα Δημήτριο του Θεοδώρου, Βλυζιανών
17.-Παβέλη Ανδρέα του Περικλή, Παναγούλας
18.-Τζογάνη Σταμάτη του Φωτίου, Σκουρτούς
19.-Χρόνη Ιωάννη του Χρήστου, Χρυσοβίτσας

Όπως υπογράφουν
Α.-Βεβαιώσεις για το επάγγελμα.
Β.-Βεβαιώσεις για τον πληθυσμό των Κοινοτήτων.
Γ.-Βεβαιώσεις βοσκοτόπων.
Δ.-Πιστοποιητικά για αγροτικές καλλιέργειες.
Ε.-Βεβαίωση γνησίου υπογραφής.
ΣΤ.-Βεβαίωση του ακριβούς αντιγράφου
Ζ.-Βεβαιώσεις σε στρατιώτες για αγροτικές εργασίες.

          Επισημαίνεται ότι η έκδοση πιστοποιητικών Δημοτολογίου, μητρώου αρρένων εγγυτέρων συγγενών και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας γίνεται μόνον από την έδρα του Δήμου, σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω πιστοποιητικά θεωρούνται ανυπόστατα και δεν παράγουν έννομες συνέπειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Κοιν.
- Αντιδήμαρχοι
- Πρόεδροι Κοινοτήτων
- Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δημοτολόγιο Αστακού

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.