Ροή Αναρτήσεων

Πρόσκληση για Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη  Όγδοη (18η) του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ.

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                            ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
   Τακτικά Μέλη
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Ζώγας Νικόλαος 

  Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Μάντζαρης Ελευθέριος 
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.