Ροή Αναρτήσεων

Άλλη επιπλέον χρήματοδότηση το ποσό 798.916,53 € για τον βιολογικό του Αστακού.Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύτηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  στις 29.11.2019, έχουμε τροποποίηση της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ" με κωδικό MIS 296271.

Με βάση αυτή την τροποποίηση, προστίθεται στο φυσικό αντικείμενο του έργου, το Υποέργο 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ. Αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών του αποχετευτικού δικτύου μήκους 623,00 μμ. διατομών PVC200-PVC250-PVC315-HDPE315-HDPE50.
Τα επιπλέον χρήματα που δίνονται είναι 798.916,53 €, για να μπορέσει ο βιολογικός του Αστακού να πάει προς ολοκλήρωση και να καταστεί λειτουργικός για τους πολίτες.
Θετικά αποτελέσματα, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση επιτελεί τον αυτονόητο διεκδικητικό της ρόλο με σοβαρότητα, με όραμα και σχέδιο και η Πολιτεία με την σειρά της ανταποκρίνεται και πράττει αυτό που έχει καθήκον και υποχρέωση, προς τα δίκαια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.