Ροή Αναρτήσεων

Κλειστά για Τρίτη και Τετάρτη το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Φυτειών.Αστακός, 17.02.2020
Αριθ. πρωτ.: 1092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: Αναστολή Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Φυτειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
15/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (87 A' "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133 (ΑΔΑ ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής.
3. Την υπ. αριθ. 1090/17.02.2020 αίτηση του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Φυτειών λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού μαθητών (άνω 60%).

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Την αναστολή λειτουργίας του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Φυτειών για το διάστημα 18.02.2020 έως και 19.02.2020, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων γρίπης προκειμένου να γίνει σχετική απολύμανση για την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοιν.:
- 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Φυτειών
- Περιφερειακή Δ/νση
Α/θμιας Δ. Ελλάδας

----------------------

Αστακός, 17.02.2020
Αριθ. πρωτ.: 1095
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: Αναστολή Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φυτειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
16/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (87 A' "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133 (ΑΔΑ ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής.
3. Την υπ. αριθ. 1094/17.02.2020 αίτηση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φυτειών λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού μαθητών (άνω 60%).

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Την αναστολή λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φυτειών για το διάστημα 18.02.2020 έως και 19.02.2020, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη,λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων γρίπης προκειμένου να γίνει σχετική απολύμανση για την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοιν.:
- Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φυτειών
- Περιφερειακή Δ/νση
Α/θμιας Δ. Ελλάδας

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.