Ροή Αναρτήσεων

Καθορισμός δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020.

dimarxeio xiromeroy
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 1967/13.3.2020 ορθή πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατσαούνη Ελευθερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 67 Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και καθοόρισε για το οικονομικό έτος 2020 τα τέλη:
  • Φωτισμού και Καθαριότητας.
  • Ύδρευσης.
  • Κοινοχρήστων χώρων.
 
Συνημμένα:
 

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.