Μετάφραση

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Η αλήθεια είναι μία και τα έγγραφα ένταξης στο Φιλόδημος ΙΙ συγκεκριμένα, με ημερομηνίες. Δεν είναι ένταξη στο Φιλόδημος ΙΙ τα αιτήματα και η αποδοχή κατάθεσης προτάσεων.


Η παράταξη της μείζονος αντιπολιτεύσεως συνεχίζοντας την πάγια τακτική της παραπληροφόρησης, παρά την υποτιθέμενη εμπειρία κάποιων στελεχών της, υποπίπτει για ακόμα μια φορά σε πολιτικό ολίσθημα. 

Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι οποιοδήποτε έργο γίνεται δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν Δήμαρχο και σε καμιά Δημοτική Αρχή. Πάγια άποψή μας είναι ότι τα έργα ανήκουν στους Δημότες μας.
Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διοίκηση της προηγούμενης πενταετίας αποτέλεσε την χειρότερη αυτοδιοικητική περίοδο της περιοχής μας, με φτωχό έργο, απουσία αναπτυξιακής πολιτικής και επί της ουσίας δεν απάντησε στο τέλος της θητείας της σε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Το γεγονός αυτό μαζί με την αλαζονική συμπεριφορά, την υποτίμηση των δημοτών μας και την ομολογούμενη κακοδιαχείριση και κατασπατάληση πόρων είχε τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα.
Η νέα δημοτική αρχή εργάζεται συστηματικά, σθεναρά και επίμονα για να βάλει τον Δήμο σε αναπτυξιακή τροχιά και αυτό αναγνωρίζεται από την συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτών μας. Κανένας δεν παραγνωρίζει, ούτε αγνοεί την δυσκολία του εγχειρήματος.
Όλοι γνωρίζουν ότι η ένταξη στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, γίνεται μετά από υπογραφή της σχετικής πράξης από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών. Στην μέχρι τώρα θητεία της νέας δημοτικής αρχής έχουν ενταχθεί τέσσερις (4) δράσεις.

Αναλυτικά αναφέρουμε:
1. Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, με ημερομηνία ένταξης 22.11.2019 και ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-ΟΥ6.
2. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, με ημερομηνία ένταξης 2.12.2019 και ΑΔΑ: 6ΖΝΦ46ΜΤΛ6-ΘΩΩ.
3. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας, με ημερομηνία ένταξης 4.3.2020 και ΑΔΑ: Ω6ΘΗ46ΜΤΛ6-8ΥΙ.
4. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, με ημερομηνία ένταξης 9.3.2020 και ΑΔΑ: ΨΕΒ146ΜΤΛ6-Ζ2Ε.

Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι οποιαδήποτε πρόταση και αν υποβληθεί, αν δεν την υπογράψει ο αρμόδιος Υπουργός δεν μπορεί να ενταχθεί και να υλοποιηθεί. Κύριοι της μείζονος αντιπολίτευσης παρακαλείσθε να επανέλθετε στην πραγματικότητα.
Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράλειψη μας να μην ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας (υπαλλήλους του Δήμου) για την συνεργασία και την σκληρή δουλειά, που παρά την υποστελέχωση αγωνίζονται για θετικά αποτελέσματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: