Μετάφραση

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Μαΐου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω Κορωνοϊού), την εικοστή έκτη (26η) του μηνός Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 01:00 μ.μ., σύμφωνα με το 75 του Ν. 3852/2010....


695 kB


Δεν υπάρχουν σχόλια: