Μετάφραση

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για κατεπείγουσα εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 11 Ιουνίου.Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω Κορωνοϊού), την ενδέκατη (11η) του μηνός Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: