Ροή Αναρτήσεων

Παράταση προθεσμίας διαγωνισμού για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 497.172,71 €.


Στις 2 Ιουνίου 2020 γνωστοποιήθηκε στο site του Δήμου Ξηρομέρου η διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 497.172,71 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουνίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, από Παρασκευή 12-06-2020 μέχρι Δευτέρα 22-06-2020, με νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ορίζεται η 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Στην ενότητα "ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ", στο σχετικό link του έργου, έχουν επικαιροποιηθεί οι νέες προθεσμίες.
 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.