Ροή Αναρτήσεων

Εκτροπή του Αχελώου: Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον Αχελώο

 


Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, «ταπείνωση» του φράγματος της Συκιάς και νέα ΜΠΕ 
«Τα κατασκευασμένα αυτά έργα δεν πρόκειται να αχρηστευθούν, αλλά αντιθέτως θα περιληφθούν στον νέο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, που θα γίνει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 για τα ύδατα».... 

Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών αναφορικά με τα έργα του Αχελώου. Για πρώτη φορά το Υπουργείο με επίσημο τρόπο, μέσω εγγράφου που διαβιβάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη Βουλή ως απάντηση στους φορείς της Θεσσαλίας –και περιήλθε σε γνώση της «Σ»- περιγράφει τα βήματα για του νέου σχεδιασμού από την πλευρά της Κυβέρνησης, έτσι ώστε να επανεκκινήσει το σχέδιο της μερικής εκτροπής. 

Όπως αναφέρει το Υπουργείο «εξετάζεται η δυνατότητα τροποποίησης του υφιστάμενου σχεδιασμού του φράγματος Συκιάς. Στην κατεύθυνση αυτή θα εκπονηθεί μία μελέτη για τη διερεύνηση του ζητήματος και την υποβολή προτάσεων. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ταπείνωσης της ανώτατης στάθμης του ταμιευτήρα Συκιάς με κατάλληλη προσαρμογή του υπερχειλιστή, του έργου εισόδου/εξόδου της σήραγγας εκτροπής προς Θεσσαλία και του προγραμματιζόμενου Υδροηλεκτρικού Σταθμού Συκιάς, που προφανώς θα έχει μειωμένη παραγωγή ενέργειας.» 

«Συνεπώς» εκτιμά το Υπουργείο Υποδομών «μειώνεται η έκταση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων στη λεκάνη κατάκλυσης και κυρίως επιτυγχάνεται η αποφυγή της κατασκευής του περιφράγματος προστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου. Με τον τροποποιημένο σχεδιασμό δεν θα επηρεάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο, σύμφωνα με τα κριτήρια της σύμβασης της Γρανάδας, καθώς δεν θα γίνουν παρεμβάσεις και δεν θα αλλοιωθεί η θέα με το τεχνητό ανάχωμα (όπως επιτάσσει στην σκέψη 27η η 26/2014 απόφαση του ΣτΕ), ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν περίπου 40.000.000 €». 

Στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση το πρώτο βήμα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου είναι η αναθεώρηση, με νέα μελέτη, του εγκεκριμένου το 2017 σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής του άνω ρου του Αχελώου και να επιτραπεί η ήπια εκτροπή μέχρι 250 εκ. κ.μ. ετησίως στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, επιβάλλεται η σύνταξη νέας ΜΠΕ και περιβαλλοντικών όρων των έργων, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης για ένα έργο που αποτελεί πρωτίστως περιβαλλοντικό, αφού θα αντικαταστήσει δεκάδες χιλιάδες παράνομες και νόμιμες γεωτρήσεις στη Θεσσαλία. 

Η εκτροπή του Αχελώου, εκτιμά το Υπουργείο Υποδομών, ότι δεν αντιστρατεύεται της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και πως η απόληψη νερού από την υδρολογική λεκάνη του Αχελώου αποτελεί τη μόνη λύση ανάπτυξης για τη μεγαλύτερη ενιαία πεδινή έκταση της χώρας. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, «η ήπια εκτροπή των 250 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως από τον Αχελώο σε σύνολο των 2 δις κ.μ. νερού, αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό, το οποίο δεν πρόκειται να υποθηκεύσει το αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας. Αντίθετα, οι εναπομένουσες, μετά την εκτροπή, ποσότητες νερού στον ήδη ρυθμισμένο υδραυλικά Αχελώο, ακόμα και στο δυσμενέστερο υδρολογικά σενάριο, θα υπερεπαρκούν, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν τα οικοσυστήματα, να αρδεύονται όλες οι αρδεύσιμες εκτάσεις, να εξασφαλίζεται πλήρως η ύδρευση των οικισμών της Αιτωλοακαρνανίας και να προστατεύονται από πλημμύρες λόγω υπερχειλίσεων του ποταμού». 

§ Προσωρινά μέτρα προστασίας της σήραγγας 

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί από το Υπουργείο Υποδομών, για τα «έργα μερικής εκτροπής του άνω ρου του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία», περίπου 355.000.000 €. Επίσης, για την κατασκευή του φράγματος Μεσοχώρας με τον ΥΗΣ αυτού, έχουν δαπανηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ περίπου 300.000.000 €. Πρέπει να επισημανθεί ότι η 26/2014 απόφαση του ΣτΕ δεν αναφέρεται καθόλου στην τύχη των υπαρχόντων έργων στο ενδιάμεσο διάστημα εκπόνησης νέων περιβαλλοντικών μελετών και όρων με τα νέα δεδομένα. 

Για υπέρτατους λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας από την απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου (που μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 470.000.000 € περίπου), εξετάζεται από το Υπουργείο Υποδομών η λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας των έργων σήραγγας εκτροπής και Φράγματος Συκιάς, διότι ότι, εάν συμβεί αστοχία – κατάρρευση τους, τότε θα υπάρξει εκτεταμένη οικολογική καταστροφή και πάσης φύσεως υλικές ζημιές. 

Στην κατεύθυνση αυτή, προωθούνται από το Υπουργείο τις διαδικασίες και εγκρίσεις για την δημοπράτηση του έργου «Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου. – Εφαρμογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ημιτελών έργων Φράγματος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισμού και Ενημέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγμάτων Συκιάς», ποσού 1.880.460€. 

Δημήτρης Παπαδάκης Εφημερίδα Συνείδηση

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.