Μετάφραση

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Μείζονα αντιπολίτευση: «Δεσμευόμαστε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ή να γίνει παλάτι πλουτισμού τρίτων».

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή των όρων που έθεσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που στην ουσία αποτελεί αυτή της σύναψης του δανείου δεν συγκέντρωσε όπως περίμενε ο κ. Γαλούνης και η παρέα του την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων που χρειαζόταν, παρά τα όσα ισχυρίζεται για λόγους σκοπιμότητας.
Η απόφαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν μπορεί να δεσμεύσει το Δήμο ως προς τη λήψη του δανείου.
Η μείζονα αντιπολίτευση προσέφυγε νόμιμα κατά της συγκεκριμένης απόφασης (91/2017) και ζητά την ακύρωση της (αριθμ. πρωτ. προσφυγής 146610/29-06-2017 δείτε εδώ). 
Βέβαια ενημερώθηκε και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με εξώδικη γνωστοποίηση που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή, τόσο ως προς την εγκυρότητα των αποφάσεων του Δήμου που έλαβε μέχρι σήμερα (προϋπολογισμού 2017, ισοσκελισμού 2013 κλπ.), όσο και ως προς την νομιμότητα της πρόσφατης απόφασης, που φαίνεται να αποδέχεται τους όρους που έθεσε με το με αριθμό 3614/1-7-2017 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τη σημείωση ότι σε περίπτωση κατάρτισης έγγραφης σύμβασης, αυτή (η σύμβαση) θα είναι ακυρώσιμη καθότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έγκυρης κατάρτισης (άρθρο 43 του Ν. 4325/ 2015 και 176 παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
Φυσικά με εμπρόθεσμη επίδοση, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα λάβει γνώση και της προσφυγής που ήδη κατατέθηκε.
Γνώση όλων αυτών θα λάβει επίσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο που τελικά θα ελέγξει και θα εγκρίνει την όλη διαδικασία.
Δεσμευόμαστε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ή να γίνει παλάτι πλουτισμού τρίτων, από τη στιγμή που ίσως η υπαρκτή πραγματική οικονομική του ανάγκη ανέρχεται στις 700.000 ευρώ και όχι στο 1.107.000 ευρώ.
Αυτή τη φορά η υπόθεση θα φτάσει έως το τέλος και θα διανύσει το δρόμο των αρμοδίων δικαστηρίων με ότι αυτό συνεπάγεται καθότι παράδρομοι δεν θα αφήσουμε να υπάρξουν.

Η αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης
Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα 

Αστακός 29/6/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: