Μετάφραση

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Νέο ναυάγιο για το υπέρογκο δάνειο 1.107.000 €!- Γύρισε πίσω η απόφαση για την αποδοχή των όρων!-Συνεδριάζει ΞΑΝΑ έκτακτα το Δημοτικό συμβούλιο, μεθαύριο Παρασκευή 7.7.2017!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

      Καλεί σε  Έκτακτη- Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση  την εβδόμη (7η) του Μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

-ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’ / 11.5.2015) ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 26.8.2015 
ΠΝΠ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 4350/2015.
-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 91/25.6.2017 (ΑΔΑ 6Ψ90ΩΚΖ-ΚΙΜ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

          Το κατεπείγον συνίσταται στην επιτακτική ανάγκη της άμεσης σύναψης και υπογραφής της σύμβασης του δανείου για την πληρωμή των άμεσα απαιτητών οφειλών του Δήμου προς  ΔΕΗ  και ΦΟΣΔΑ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: