Μετάφραση

Διαδικτυακή δημοσκόπηση του Δραγαμέστο Νεά το Σεπτέμβριο 2020

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Καραϊσκάκη Ξηρομέρου: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνέδριαση την 4η Οκτωμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Κοινοτικό Γραφείο.

1)Ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου τον Αθανάσιο Μητσάνη 

2)Αίτημα προς την Περιφέρεια Αιτ/νίας για την αναγκαιότητα-καθαρισμός ρεμάτων Καραϊσκάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: