Ροή Αναρτήσεων

Διαγωνισµός για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου ∆ήµου Ξηροµέρου


Ο ∆ήµαρχος Ξηροµέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας«Προµήθεια 
µηχανηµάτων έργου ∆ήµου Ξηροµέρου»,προϋπολογισµού 175.000, ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης:

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια µηχανηµάτων έργου 
∆ήµου Ξηροµέρου που σύµφωνα µε την 54/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου περιλαµβάνει αναλυτικά:

1) Την προµήθεια ενός (1) καινούργιου (έτος κατασκευής 2017 και
έπειτα) χωµατουργικού µηχανήµατος εκσκαφέα – φορτωτή
ελαστικοφόρου, το οποίο θα έχει µόνιµα τοποθετηµένους µηχανισµό
φορτώσεως (φορτωτή) στο εµπρόσθιο µέρος και µηχανισµό εκσκαφής
(εκσκαφέα) στο οπίσθιο µέρος µε κάδο εκσκαφής.

2) Την προµήθεια δύο (2) ανοικτών φορτηγών (αγροτικών) µε
ανατρεπόµενη καρότσα και πετρελαιοκίνητο κινητήρα µε κίνηση και
στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) το ένα και το δεύτερο στους δύο τροχούς
(4Χ2)

3) Την προµήθεια ενός (1) καινούργιου συρόµενου ειδικού
αποφρακτικού µηχανήµατος.

 Τα προµηθευόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι γνωστού και εύφηµου
εργοστασίου, µοντέλου εκ των πλέον εξελιγµένων προσφάτως τεχνολογικά.


Δείτε περισσότερα   ΕΔΩ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.