Ροή Αναρτήσεων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αστακός, 11/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.: 10645
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας T.K. 300.06
Πληρ: Μπαρπάκης Βασίλειος
Τηλ: 2646360525/530
Fax: 2646042531
e- mail: technical@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & I. Τσιγάντε
15669 Παπάγου – Αθήνα
e-mail: site-support@yme.gov.gr


ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.


Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια της διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: 0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)
1.500.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Απόφαση ένταξης: 6162/29-01-2019 (Ω9Θ9465ΧΘ7-1Χ4)
CPV
45240000-1
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 10 του Ν.4412/2016. Το παρόν θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.