Ροή Αναρτήσεων

Άμισθη σύμβουλος του δημάρχου Ξηρομέρου, ορίστηκε η κα ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ

maria sakoyfaki
Αστακός, 02.02.2020
Αριθ. πρωτ. 582
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
10/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της παρ. 1 θ αυτού.

2. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημόσιας υγείας και Α/θμιας φροντίδας υγείας.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων, της πολύχρονης εμπειρίας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά της Μαρίας Σ. Σακουφάκη, απόφοιτη του τμήματος ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών/ ΕΚΠΑ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η άμισθη σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει στην κα ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ καθήκοντα άμισθης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ξηρομέρου κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
Ειδικότερα η ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας , καθώς και σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31.12.2023, πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην οριζόμενη και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι πραμα ειν κι ετούτο ορέ ´ πιδιά ;
Επιδημία έπεσε ´´ ειδικών συμβουλάτορων ´´ έπεσε στον Δήμο μας ;
Μπράβο Γιάννη και δεν στούχα!

Ανώνυμος είπε...

Ούτε ο πλανητάρχης δεν έχει τόσους συμβούλους.....

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.