Μετάφραση

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020

Γιάννης Τριανταφυλλάκης: Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

 Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου:


«Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Αστακού,ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου και αισθητική παρέμβαση ,ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης(Ά Φάση)»


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:


Π/Υ: 1.368.400,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0011, Κωδ. Ενάριθμου: 2018ΕΠ00110030, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3243/06-09-2018 απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.) από το ΕΤΠΑ 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού: 01/10/2019.


Ευχαριστούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που μέσα από πνεύμα συνεργασίας ,προσπαθεί για το καλύτερο ,παρόλη την υποστελέχωση .Δεν υπάρχουν σχόλια: